Energeticky nezávislé objekty, ktoré vyberajú lokalitu s možnosťou využitia Sokratových princípov, princípov Leonarda da Vinci, Archimeda, tepelného čerpadla využívajúceho princípy v plnom rozsahu od slovenského vynálezcu Stodolu obnoviteľné zdroje energie s ich maximálnou účinnosťou pre jednotlivé energetické princípy fotovoltika – elektrina, termika – tepelná energia, batérie elektrina, elektromobilita, vietor, voda – elektrická energia a najmä vrátane sezónneho uskladnenia tepelnej energie v sezónnom zásobníku tepelnej energie a energetických spotrebičov a zdrojov cez zdravé princípy sálavých technológií v streche, strope, interiéri, stene, podlahe.

Riadiace systémy inteligentných technológií majú zónovú reguláciu a centrálnu jednotku riadenia s možnosťou monitorovania a riadenia cez telefón a tablety. V uvedených moderných technológiách  pre zvýšenie účinnosti a zníženie nákladov využívajú postupy a energetické zdroje a spotrebiče, ktoré minimalizujú iradiáciu, indukciu elektrickej energie a zvyšujú účinnosť zdravej energie otvoreného ohňa, sálavých procesov v celom objeme a rozsahu objektu.

Bežné zariadenia ako sú zdroje fotovoltických panelov, termických panelov, tepelného čerpadla majú v zapojení postupov využívajúce princíp  2 v 1 a úpravy, kde sa zvyšuje účinnosť o desiatky percent a v niektorých zariadeniach ako sú energetické ihly v zásobníku (viac o 50%) a mini tepelné čerpadlo hybridné majú COP 1:10. Všetky využívajú zapojenie a postupy Enerbank systém. V objektoch veľmi dôsledne riešime vplyvy s poznatkami fengshui a úprav vody reštrukturalizáciou s osmózou a Granderom polohy zariadení, konštrukcie, okien, terás a markíz, panelov a ostatných rešpektujú zákony prírody, geológie, slnečného žiarenia.