ENERbank® systém je spojenie kogenerácie energetických zdrojov so systémom vykurovania, výroby teplej úžitkovej vody, chladenia, vetrania, výroby elektrickej energie, zálohovania elektrickej a tepelnej energie a využitie odpadového tepla v objektoch, budovách, skleníkoch, rodinných domoch, bytových domoch, teplárňach, firemných objektoch a poľnohospodárskych objektoch za spolupráce slnečného žiarenia s technologickými zariadeniami do podložia v okolí objektov.

V snímačoch energie, výmenníkoch energie, zásobníkoch energie a energetických ihlách (slúžia ako výmenník tepla v podloží) využíva niekoľko všeobecne známych zariadení spolu s priemyselne chránenými prvkami.

Enerbank

Schéma fungovania ENERbank® systému

Sezónny zásobník leto
Sezónny zásobník zima

Komponenty ENERbank® systému

Systém využíva v maximálnej miere dotačnú politiku EÚ v jednotlivých štátoch, t.j. 50 % dotácie na energetické zdroje.

Na riadenie ENERbank® systému sa využíva centrálna inteligentná riadiaca jednotka, ktorá riadi výrobu a spotrebu elektrickej a tepelnej energie.

Energetické ihly

Energetické ihly

Inteligentná riadiaca jednotka

Inteligentná riadiaca jednotka

Sezónny zásobník tepla

Sezónny zásobník tepla

Uskladnenú energiu môžete spätne využívať na osvetlenie či chod domácnosti a na vykurovanie počas chladných mesiacov.

Výhody ENERbank® systému

ENERbank® systém je individuálna architektúra, vysoká technická úroveň a špičkový dizajn z vonkajšej a vnútornej realizácie. Systém využíva klasické podlahové vykurovanie, stenové, stropné vykurovanie za spolupráce mini tepelných čerpadiel, bio krbov, bio kompostérov a mobilného dotačného systému pri výstavbe a prevádzke.

ENERbank certifikát
 • Skracuje dobu výstavby
 • Minimalizuje presuny hmoty
 • Znižuje stavebné náklady
 • Zvyšuje účinnosť termických kolektorov a fotovoltických panelov
 • Neprodukuje CO2
 • Umožní dostať budovu do kategórie A, AA+
 • Nezávislosť na cene energií
 • Vďaka dotáciám rýchla návratnosť

Investičné a prevádzkové náklady

Investičné a prevádzkové náklady sú najnižšie na trhu z výroby na využívanie elektrickej a tepelnej energie. V prevádzkových objektoch typu skleník vytvoríte predĺženú alebo celoročnú prevádzku (resp. predĺžite vegetačné obdobie) s minimálnymi nákladmi a maximálnym úžitkom.

Na základe nových technologických možností a vysokej účinnosti snímacích prvkov a výmenníkov tepla vrátane sezónneho zemného zásobovania získavate nové možnosti a veľké úspory v odpadovej energii a teple, chlade (pri chladení odpadové teplo nestrácate, ale odkladáte na budúce obdobia a odpadové teplo z iných zdrojov ako biomasa a fotovoltika si taktiež ukladáte do budúcnosti).

Investičné a prevádzkové náklady

Využitie 2 v 1

Využitie úžasných vlastností podložia a slnečného žiarenia cez spoluprácu slnečných kolektorov a zemných výmenníkov cez íl, skalu a ďalšie pre váš energetický prospech vám umožňuje iba uvádzané jedinečné zariadenie.

2in1 Enerbank System
 • Využitie energetických ihiel ako pevnostného piliera pre prístrešky, terasy, budovy, …
 • Izolácia nad sezónnym zemným zásobníkom spolu s izoláciou pod objektom.
 • Využitie energetických ihiel ako chladiča (klíma) bez elektrickej klimatizácie.
 • Využitie výmenníka tepla ako zemného kolektora v hĺbke s možnosťou dotácie tepla do teplôt 50-60°C s využitím odpadového tepla z letných prebytkov, kogeneračných jednotiek alebo rôzneho firemného odpadového tepla v linkovej výrobe.

Čo je ENERbank® a ako pracuje?

ENERbank® je kogenerácia energetických zdrojov termika (1), fotovoltika (2, 3, 4, 9, 10, 13, 14), tepelné čerpadlo (15, 16), biomasa (19), vietor (7, 30) a ďalšie, ktoré pracujú veľmi efektívne v dôsledku výberu zariadení v súčasnosti na najvyššej technickej úrovni, primerane výhodnej cene, majú 50 % európsku dotáciu a vyrábanú tepelnú energiu v celoročne najefektívnejšom období s možnosťou denného, týždenného a sezónneho uskladnenia energie v podloží, pod objektom alebo mimo objektu, prípadne účelovom zariadení s technológiou podľa požiadavky: skleník – predĺženie sezóny, linka – letné odpadové teplo, tepláreň – kogeneračná jednotka, atď. Všetko riadi inteligentná riadiaca jednotka ENERbank® 7, ktorá od snímačov po podlahové kúrenie obsluhuje od 5 do 7 čerpadlových okruhov so záznamom na iphone, ipad, internet, cez ktoré komunikuje aj pri servisnom zásahu.

Máte záujem o ENERbank® systém? Prosím kontaktujte nás!