Veterná elektráreň je zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu premenou energie vetra. Pôsobením kinetickej energie vetra sa pohybujú lopatky turbíny, ktoré túto energiu odovzdávajú generátoru a následne premieňajú na elektrickú energiu, podobne ako napríklad pri vodnej elektrárni.

Systém je možné použiť ako samostatný ostrovný energetický systém OffGrid, alebo pri zapojení do vlastnej inštalácie pripojenej do verejnej elektrickej siete v režime OnGrid.

Veterné leketrárne

Schéma fungovania veternej elektrárne

Veterná turbína

Veterná turbína so zvislou osou otáčania je správnou voľbou pre zásobovanie elektrickou  energiou ekonomicky a nezávisle po celý rok. Jedinečnosť turbíny je založená na inovatívnom systéme kombinácie rotora a lopatiek statora, ktorý umožňuje maximálny zisk energie aj pri najnižších rýchlostiach vetra.

Veterná elektráreň
  • bezpečná prevádzka
  • nízke nároky na údržbu
  • odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • robustná konštrukcia – dvojité ložisko osi rotora
  • nízka hlučnosť (33 dB) – potvrdená nemeckým zvukovým certifikátom
  • bezpečné pre človeka a zvieratá – žiadne rotačné časti nie sú otvorené – potvrdená nemeckým certifikátom
  • ostatné komponenty: stožiare, generátory, regulátory dobíjania, meniče

Máte záujem o veternú elektráreň? Prosím kontaktujte nás!