Využite našu kalkulačku na vypočítanie návratnosti vašej investície do fotovoltickej elektrárne.

Posuvníkom si nastavte výkon elektrárne, plochu strechy a pokrytie spotreby objektu. Na kruhových grafoch následne môžete vidieť približnú ročnú produkciu elektrárne, návratnosť investície v rokoch a celkovú cenu fotovoltickej elektrárne.

Ročná produkcia elektrárne
Návratnost v rokoch
Cena FV elektrárne
N/A

Viac informácií si pozrite na stránke Fotovoltiky.