Využitie modernej technológie s architektúrou vytvárajú výnimočné stavby. Fotovoltaická fasáda spĺňa najmodernejšie dizajnové trendy, ale aj technické požiadavky investorov.

 • Možnosť inštalácie na strechu alebo stenu
 • Inovatívny systém odvetranej fasády
 • Vysoká kvalita použitých materiálov a spracovania
 • Možnosť ostrovného aj hybridného systému
 • Bezrámové panely z EU produkcie
 • Nová patentovaná fasádna konštrukcia

Vždy je treba prihliadať na orientáciu budovy vzhľadom na svetové strany, Systém fotovoltaickej fasády je jeden z prvkov ekologického systému ENERBANK.

50r

Životnosť

Pri bežnej prevádzke je živostnosť 50 rokov.

14kW

Výkon

Výkon FV fasády predstavuje až 14kW na 100m2.

7r

Návratnosť

Návratnosť fotovoltaickej fasády je už do 7 rokov.

Zníženie energetickej náročnosti budov

Fotovoltaické fasády ETOP predstavuje individuálnu architektúru, vysokú technickú úroveň a špičkový dizajn z vonkajšej a vnútornej realizácie. Systém využíva fotovoltaické panely a vytvára tak jedinečnú aktívnu, solárnu odvetranú fasádu, ktorá pomáha predchádzať k prehrievaniu opláštenia budovy a zároveň slúži ako zdroj elektrickej energie.

 • KONZULTÁCIA S ODBORNÍKOM

  Základným krokom je konzultácia riešenia s odborníkom v danej oblasti. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme pri výbere vhodného riešenia.

 • ENERGETICKÝ AUDIT

  Naša spoločnosť pripraví energetický audit na základe ktorého získame vstupné informácie. Na základe informácií určíme slabé miesta a navrhneme riešenia na základe ktorých znížime energetickú náročnosť budovy o významné hodnoty. Ak s danou problematikou nemáte žiadne skúsenosti, radi vám pomôžeme.

 • PROJEKTOVANIE

  Na základe energetického auditu a požiadaviek investora spracujeme projekt šitý na mieru. Uistite sa, či máme voľné kapacity na inštaláciu.

3 jednoduché kroky k zníženiu energetickej náročnosti budov

 • ZVÝŠENIE EFEKTIVITY

  Počas horúcich letných dní chráni fasáda pred prehrievaním budovy a vyrába elektrinu potrebnú k pohonu klimatizácií. Počas zimy vieme vďaka architektúre systému Enerbank elektrinu premieňať na tepelnú energiu a na ohrev vody.

 • ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

  Fotovoltaická fasáda konvertuje slnečné žiarenie na elektrinu. Fasáda vyrába elektrinu aj vtedy, ak nie je priame slnečné žiarenie, ako napríklad keď je zamračené alebo hmlisto.

 • RÝCHLA NÁVRATNOSŤ

  Návratnosť fotovoltaickej fasády je okolo 7 rokov. Pri životnosti komponentov okolo 50 rokov tak fotovoltaická fasáda predstavuje veľmi zaujímavú investíciu.

Fotovoltaické fasády na mieru

Prečo si vybrať Etop Alternative Energy?

null

POMOC

Ak neviete ako začať, poskytneme Vám pomoc s celým projektom fotovoltaickej fasády.

null

SKÚSENOSTI

Máme za sebou množstvo projektov a bohaté skúsenosti pri projektovaná a realizovaní fotovoltaiky.

null

PORADENSTVO

Počas celého procesu poskytujeme bezplatné a odborné poradenstvo.

Možnosti dotácie

Aká bude miera a výška podpory?

Poukážky by mali pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

Posudzované náklady zahŕňajú:

 • 1
  Návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia
 • 2
  Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • 3
  Dodávku a montáž všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok

Žiadosť o príspevok

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie spĺňať určené technické podmienky, budú môcť prostredníctvom online systému požiadať o príspevok na inštaláciu vybraného zariadenia so zvoleným výkonom v konkrétnom dome.

Podľa návrhu SIEA by mali získať poukážku, ktorú si uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o preplatenie poukážky budú predkladať SIEA priamo spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zníženie energetickej náročnosti budov, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke siea.sk. ETOP Alternative Energy, s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Pre viac informácií si prečítajte Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov.

Zelená domácnosť
Logo Operačný program životného prostredia
Logo Ministerstvo životného prostredia SR
Logo SIEA
Zelená domácnostiam

Referencie