Tepelné čerpadlá sú prvou voľbou, ak chcem dosiahnuť súčasne úsporu nákladov na vykurovanie a ekologickú výrobu tepla. Energiu, ktorú využíva tepelné čerpadlo, poskytuje totiž okolité prostredie zadarmo a v prakticky neobmedzenom množstve. Tento plnohodnotný vykurovací systém spotrebuje len malý podiel elektriny na pohon a čerpadlo – aby tento tepelný potenciál mohol využiť. Tepelné čerpadlo nám poskytuje nezávislosť od fosílnych palív a aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a ochrane klímy.

Tepelné čerpadlo

Typy tepelných čerpadiel

Tieto tepelné čerpadlá využívajú ako primárny energetický zdroj vonkajší a odpadový vzduch.

Produkty

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 3 až 9 kW, vnútorná/vonkajšia inštalácia, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia, bivalentné systémy.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 7 až do 8,5 kW, vonkajšia montáž, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia, bivalentné systémy.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 10,6 až 18,5 kW, vnútorná/vonkajšia inštalácia, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia.

Splitové tepelné čerpadlá sa vyznačujú rozdelením na tichú vnútornú jednotku a vonkajšiu jednotku privádzajúcu vonkajší vzduch. Pri tomto type inštalácie sú obmedzené stenové prestupy a inštalácie vzduchových kanálov.

Produkty

Tepelné čerpadlá

Delené tepelné čerpadlo (split) vzduch/voda, vykurovací výkon 3 až 10,6 kW, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia, bivalentné systémy.

Tepelné čerpadlá

Delené tepelné čerpadlo (split) vzduch/voda, kapacita zásobníka: 170 litrov, vykurovací výkon 3 až 10,6 kW, rodinný dom, nová výstavba.

Tepelné čerpadlá

Delené kompaktné tepelné čerpadlo vzduch/voda so solárnou funkciou, obsah zásobníka: 220 litrov, vykurovací výkon 3 až 10,6 kW, rodinný dom, nová výstavba.

Teplovodné tepelné čerpadlo zabezpečuje nezávisle od iného vykurovacieho systému cenovo a energeticky výhodne prípravu teplej vody zo vzduchu v danej miestnosti.

Produkty

Tepelné čerpadlá

Teplovodné tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody s funkciou vetrania, výkon 1,67kW, obsah zásobníka: 300 litrov, objemový prúd vzduchu od 300m3/hod, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia.

Vykurovanie s obnoviteľným teplom z prírody a to aj pri vyšších výkonoch.

Produkt

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda, vykurovací výkon: 89 až 240 kW.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo voda/voda, vykurovací výkon: 112 až 290 kW.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda, vykurovací výkon: 27 až 198 kW.

Chladenie funguje na princípe dvoch rôznych metód. Pasívne chladenie: Tu prijíma soľanka, resp. spodná voda teplo cez výmenník tepla od vykurovacieho okruhu o odvádza ho smerom von. Táto funkcia sa tiež nazýva „natural cooling“, na chladenie využíva prirodzenú teplotu okolitého prostredia. Až na reguláciu a obežné čerpadlo je pritom tepelné čerpadlo vypnuté. Aktívne chladenie: Tu sa funkčný princíp tepelného čerpadla jednoducho otočí. Toto chladenie reverznou (otočenou) prevádzkou. Okruh chladu sa interne otočí alebo sa dosiahne „prehodením“ primárneho a sekundárneho pripoja. Rovnako ako v prípade chladničky, aj tepelné čerpadlo aktívne vyrába chlad. Vtedy hovoríme o „active cooling“.

Produkty

Tepelné čerpadlá

Box technológie “natural cooling” s chladiacim výkonom do 13 kW, len v spojení s jednotkou Vitocal 300-G/350-G.

Tepelné čerpadlá

Box technológie “natural cooling” s chladiacim výkonom až 5 kW.

Máte záujem o tepelné čerpadlo? Prosím kontaktujte nás!