Solárne systémy pracujú na princípe premeny slnečnej energie na teplo, ktoré odovzdávajú do teplonosnej kvapaliny a túto tepelnú energiu je možné ďalej využiť. Inštaláciou slnečných kolektorov signalizujete vašu ekologickú zodpovednosť tým, že znižujete svoju produkciu CO2 trvalo udržateľným spôsobom.

Pomocou techniky Viessmann pritom vsádzate na nízku hlučnosť, ako aj optimálnu súhru všetkých komponentov zariadenia.

Solárne vykurovanie

Schéma fungovania solárneho vykurovania

Schéma solárne vykurovanie

Typy kolektorov

Efektívne využité slnečné teplo – absorbéry s vysoko-selektívnym povrstvením dokážu zachytiť mimoriadne veľa slnečnej energie a dosahujú tak vysokú účinnosť. Mimoriadne účinnú tepelnú izoláciu poskytuje vákuum v trubiciach. Medzi sklenenými trubicamii a absorbérom nedochádza k takmer žiadnym stratám – a kolektor dokáže aj slabé slnečné žiarenie premeniť na využiteľné teplo. Približne v prechodnom období a zimných mesiacoch, pri nízkych vonkajších teplotách, dokážu vákuové trubicové kolektory mimoriadne efektívne využiť slnečné žiarenie, ktoré je k dispozícii.

Produkty

Vitosol 200 T

Typ SP2A, vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení. Pre montáž na balkóny je k dispozícii špeciálny balónový modul (1,26 m2) absorpčnej plochy so zníženou konštrukčnou výškou.

Vitosol 300 T

Typ SP3Bm vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení.

Tieto výkonné ploché kolektory v ročnom priemere dokážu ušetriť až 60% energie potrebnej na ohrev pitnej vody. Vďaka slnečnej energii je možné v kombinácii s kondenzačným kotlom ušetriť viac ako tretinu celkovej ročnej spotreby energie.

Produkty

Vitosol 100 F

Typ SV1A a SH1A, pre vertikálnu alebo horizontálnu montáž, pre montáž na ploché a šikmé strechy.

Vitosol 200 F

Typ SV2C/D a SH2C, plochý kolektor pre montáž na šikmú a rovnú strechu, ako aj integráciu priamo do strechy, typ SH2C tiež na fasády.

Solárny balík na pitnú vodu

Príprava teplej vody ako kompletný balík. Systém pozostáva z dvoch solárnych plochých kolektorov Vitosol 200-F, bivalentného 250 litrového zásobníkového ohrievača vody Vitocell 100-B/-W a príslušných systémových komponentov.

Máte záujem o solárne vykurovanie? Prosím kontaktujte nás!