Inteligentné firmy

Riešenie inteligentných firiem

Štandardné

Týka sa vykurovania, vzduchotechniky, požiarnej ochrany, bezpečnosti, svetelných podmienok, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov.

Nadstavbové s pridanou hodnotou

Využívajú sa pri nej funkcie a možnosti riadiacich systémov a softvérových aplikácií, ktoré umožňujú ekonomicky efektívne fungovanie danej stavby – napr. sledovanie, či sa budova neprekuruje, alebo zbytočne neprechladzuje, či nedochádza k úniku vody a pod.

Novorealizované moderné stavby by už mali mať zakomponovanú aj časť s pridanou hodnotou.

Z tohto pohľadu je  potrebné komplexne riešiť projekt po  stránke architektonickej, stavebnej či elektrickej.

Máte záujem o inteligentnú firmu? Prosím kontaktujte nás!