Kompostovanie je stará prírodná metóda, ktorá z biologického odpadu vyrobí úrodný humus (zlato pre rastliny), teplo (sprievodný jav fermentácie) a bioplyn použiteľný na ďalšie energetické požiadavky. Objem energetického recyklačného zhodnotenia môže byť od 1 m3 (pre skleníky) až po 100 m3 pre objekty podľa potreby objemu tepla a kompostu. Pre úrodný biohumus môžeme recyklovať odpad (fermentáciou) bez zápachu ako je ovocie, zelenina, káva, čaj, hnoj od koní, kráv, oviec, drevná drť, listy, tráva, kvety, šišky, orechy, seno, atď.

Prečo vyrábať kompost?

V reálnom živote v súčasnosti v domácnosti vyprodukujeme v 4-člennej rodine 800-1200 kg odpadu.
Z toho objemu môžeme 30–60 % odpadu recykláciou premeniť na použiteľnú energiu v domácnosti.
Správnym zapojením kogenerácie energie v domácnosti sme úsporní, ekologickíefektívni.

Požiadavky na systém fermentácie

Bio kompostér

Danému systému fermentácie musíme určiť:

  • Dobrú polohu a tvar bio kompostéru
  • Zabezpečiť prívod vzduchu (kyslíku)
  • Zabezpečiť odvod vody, tieň a vlhkosť
  • Správny tvar pod zemou a nad zemou
  • Opláštenie oceľová konštrukcia – zemné skrutky
  • Plastová fólia alebo mobilný kontajner

Vždy je treba prihliadať na vodné zdroje, logistiku materiálu dnu a von a efektívne pripojiť elektrinu, teplo a ostatné prvky. Tepla, elektriny, energie a výživného materiálu je vždy dosť.

70°C

Teplota

V priebehu 12 – 18 mesiacov sa pohybuje v rozmedzí 40 – 70 °C

7kW

Výkon

Za 12 – 18 mesiacov získame 3 – 7 kW tepelného výkonu.

300kg

Bio kompost

Z 1 tony odpadu máme 0,3 tony zlatého výživného bio kompostu.

Máte záujem o Bio kompostér? Prosím kontaktujte nás!