Prečo si vybrať Etop Alternative Energy?

null

POMOC

Ak neviete ako začať, poskytneme Vám pomoc s celým procesom dotácie.
null

SKÚSENOSTI

Máme za sebou množstvo projektov a bohaté skúsenosti pri získavaní poukážok.
null

PORADENSTVO

Počas celého procesu poskytujeme bezplatné a odborné poradenstvo.

Chcete získať dotáciu na teplo a elektrinu až do výšky € 3 700,- ? Kontaktujte nás!

3 jednoduché kroky k získaniu dotácie

 • KONZULTÁCIA S ODBORNÍKOM

  Základným krokom je konzultácia riešenia s odborníkom v danej oblasti. Kontaktujte nás a my vám pomôžemepri výbere vhodného riešenia.

 • ZÍSKANIE POUKÁŽKY

  O poukážku požiadate v daný termín cez internet (presný termín nasledujúceho kola nájdete na webe zelenadomacnostiam.sk). Ak s podaním žiadosti nemáte žiadne skúsenosti, radi vám pomôžeme.

 • REGISTRÁCIA POUKÁŽKY

  Poukážka má platnosť 30 dní. Do tejto lehoty musí byť registrovaná u zhotoviteľa. Zhotoviteľ musí následne zariadenia nainštalovať do 3 mesiacov. Uistite sa, či máme voľné kapacity na inštaláciu.

 

Máme 100% úspešnosť v realizácií získaných poukážok.

Zaujíma Vás návratnosť Vašej investície? Skúste našu kalkulačku!

Zaradenia, ktoré sú podporované

1. Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

2. Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

Aká bude miera a výška podpory?

Poukážky by mali pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

Posudzované náklady zahŕňajú:

 • 1
  Návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia
 • 2
  Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • 3
  Dodávku a montáž všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok

Žiadosť o príspevok

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie spĺňať určené technické podmienky, budú môcť prostredníctvom online systému požiadať o príspevok na inštaláciu vybraného zariadenia so zvoleným výkonom v konkrétnom dome.

Podľa návrhu SIEA by mali získať poukážku, ktorú si uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o preplatenie poukážky budú predkladať SIEA priamo spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. ETOP Alternative Energy, s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Pre viac informácií si prečítajte Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov.

Zelená domácnosť

Vybavíme Vám finančný príspevok na inštaláciu zariadení obnoviteľných zdrojov energie a príslušenstva zdarma a zabezpečíme všetky administratívne kroky.

Logo Operačný program životného prostredia
Logo Ministerstvo životného prostredia SR
Logo SIEA
Zelená domácnostiam

Všetky potrebné informácie o výške podpory nájdete v dokumente na stiahnutie nižšie.

Máte záujem o finančný príspevok na inštaláciu? Prosím kontaktujte nás!