Súčasná architektúra neustále hľadá inovatívne a energeticky úsporné materiály, ktoré pomáhajú šetriť peňaženku investora a v neposlednom rade životné prostredie. ETOP Alternative Energy je jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá zastrešuje kompletný servis spojený s návrhom a realizáciou solárnych fasád.

Už takmer 10 rokov pôsobíme na trhu obnoviteľných zdrojov energie a stretli sme mnoho architektov a stavebných firiem, ktoré sa museli (a budú musieť) popasovať s požiadavkami EPC (Energy Performance Coefficient), ale zároveň by chceli zachovať estetickosť a kreativitu v architekúre. Preto sme vyvinuli jedinečný systém uchytenia solárnych panelov za účelom osadenia odvetraných fasád ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Solárne fasády predstavujú jeden prvok z komplexného systému Enerbank.

Všetky panely majú európsku certifikáciu CE a prešli náročnými testami kvality TUV Rheiland IEC61215, IEC61730.
Oprava
Záruka 5 rokov na materiál, zachovanie 90% výkonu po 10 rokoch a 80% výkonu po 25 rokoch.
Ponuka
Ako jediný na Slovensku vieme fotovoltaické panely skontrolovať a otestovať v špeciálnej fotokomore.

Vlastnosti solárnej fasády

Solárna fasáda je prvok stavby, kde fasádu predstavujú architektonické alebo špeciálne solárne panely, navrhované pre aplikáciu na budovách ktoré si vyžadujú vysoký architeknotický štandard a zároveň spĺňajú stále sa zvyšujúce normy životného prostredia.

Dnešné vyspelé technológie umožňujú použitie solárnej fasády aj v oblastiach, kde nie je priame slnečné žiarenie, pretože solárne panely dokážu produkovať elektrickú energiu aj v zamračenom počasí. Dokonca v oblastiach, kde je veľa snehu alebo v blízkosti vody, systém dokáže produkovať viac energie vďaka odrazeným lúčom z okolia.

Ochrana pred slnkom

Fotovoltické panely v solárnej fasáde poskytujú ochranu pred slnkom, ovplyvňujú tienenie a mieru osvetlenia interiéru. Priehľadnosť môže byť upravená tak, aby poskytovala požadovanú hladinu osvetlenia v interiéri, samozrejme v spojitosti s navrhovaným dizajnom.

Fotovoltaické moduly absorbujú ultrafialové žiarenie (UV), ktoré spôsobujú odfarbovanie/vyblednutie a degradáciu fyzických objektov (vedeli ste, že sklá na budovách moderných múzeí musia byť odolné voči UV žiareniu aby ochránili exponáty pred zvýšenou degradáciou?). Dokonca bolo dokázané, že niektoré solárne panely podporujú rast rastlín.

Tepelná izolácia

V závislosti od hrúbky, viacvrstvové sklo fotovoltaických panelov môže predstavuje tepelnú izoláciu budovy. Väčšina panelov môže byť použitá aj pri dvojitých alebo trojtých sklách ako poznáme z klasických okien.

Niektoré panely dosahujú lepších tepelno-izolačných vlastnostní než konvenčné dvojsklá plnené argónom, ktoré poznáme z bežných plastových alebo euro-okien. Nami ponúkané panely tiež môžu byť použité ako obkladové opláštenie budovy (solárna fasáda), prípadne ako súčasť strechy.

© Smartflex

Architektonický dizajn

Široká ponuka fotovoltických panelov otvára nekonečné možnosti pre architektov a dizajnérov. „Inovatívna povaha“ solárnych panelov, najmä bezrámových, celosklenených, pridáva na elegantnosti celkového dizajnu budovy a prispieva k impozantnej atmosfére vo vnútri budovy.

V dnešnej dobe je architekti a stavební inžinieri začínajú akceptovať nový prístup k architektúre, kde popri esteticko-architektonickej stránke je rovnako dôležitá energetická efektívnosť budovy.

 

Koncept energeticky efektívnej budovy nie je iba o použití izolačných materiálov, ale aj o použití zdrojov obnoviteľnej energie. Najekologickejší a najudržateľnejší zdroj energie v architektúre je použitie solárnej energie na vykurovanie a generovanie elektrickej energie. Takéto budovy potom môžeme nazývať eco-friendly.

Ochrana pred vplyvom počasia

Fotovoltaické panely na fasáde poskytujú prirodzenú ochranu pred vplyvom počasia. So správnym výberom zasklievacích vrstiev alebo fólií v kombinácii s vhodným montážnym systémom resp. konštrukciou, solárna fasáda poskytuje ochranu proti vetru, dažďu, slnečnému žiareniu a zároveň pridáva aj k zvýšeniu súkromia.

Stringové sety fotovoltika

Zvuková izolácia

Solárne fasády a moduly majú zvukovo-izolačné vlastnosti vďaka svojej viacvrstvovej štruktúre.

Zvuková izolácia sa dá upraviť zväčšením hrúbky zasklievacích prvkov a pomocou asynchrónnych krycích vrstiev alebo špecifických vnútorných vrstiev, ako je polykarbonát.

Oplatí sa solárna fasáda?

Bežná mylná predstava je, že náklady pre solárne fasády alebo celkovo pre budovy s integrovanou fotovoltikou (či už v podobe fasády alebo solárnej strechy) sú výrazne vyššie ako tie pre štandardné fotovoltické systémy. Nové technológie, výrobné procesy a štandardizácia komponentov znížili náklady na porovnateľnú úroveň s konvenčnými fotovoltickými systémami.

Avšak nielen z hľadiska priamej návratnosti z výroby elektrickej energie, ale aj z hľadiska dlhodobej návratnosti pri prípadnom predaji nehnuteľnosti kde vďaka architeknonickým resp. dizajnovým prvkom solárnej fasády vedie k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti.

Pri zvažovaní ekonomických faktorov sa musí brať ohľad na prínos jednak funkčný ale aj architektonický a tiež prínos v podobe výroby elektrickej energie. Od tej doby

Pretože sa solárne fasády používajú namiesto iných stavebných prvkov ktoré by danú fasádu tvorili, musíme náklady na obstarávanie a inštalácie týchto prvkov odčítať z nákladov na solárnu fasádu.

Okrem získanej elektrickej energie vyrobenej pomocou solárnej fasády, táto energia sa započítava do výpočtu energetického auditu budovy. Ďalšie vedľajšie efekty, ako odraz filozofie majiteľa nehnuteľnosti či už firmy alebo súkromného investora a budovanie enviromentálneho povedomia.

 

Spolupracujeme iba so zavedenými značkami na trhu a preto máme v ponuke iba solárne panely overenej kvality z európskej aj ázijskej produkcie. Panely majú záruku až 25 rokov a testujeme ich ako jediný na Slovensku v špeciálnej fotokomore.

Máte záujem o solárnu fasádu? Prediskutujme to spolu.