Konferencie

Dňa 6. novembra 2018 sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencie Smart Energy Forum 2018 v Prahe. Tentoraz bola konferencia zameraná predovšetkým na stále aktuálnejšiu tému akumulácie energie, preto sme boli pozvaní predstaviť náš revolučný systém Enerbank, teda sezónny zásobník tepla v spojení e-kogenerácie.

Okrem predstavenia nášho systému Enerbank, mali účastníci konferencie príležitosť zúčastniť sa na prednáškach zahraničných speakrov ako napríklad Jost Broichmann, Dirk Kaisers a ďalší, kde nám boli predstavené výhody praktickej aplikácie ultrakapacitorov pre skladovanie energie, alebo spôsoby inteligentného riadenia domácich batérií.

 

Organizátorom konferencie ďakujeme za pozvanie, keďže sme si mohli vymeniť svoje poznatky a skúsenosti s mnohými pracovníkmi z Českej republiky, Slovenska, Nemcka a Rakúska.